בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

טופס טיולים - clearance form

טופס טיולים הוא טופס המשמש בעת קליטה של עובד במקום עבודה, בעת פרישה ממקום העבודה, ולעתים גם בעת החלפת יחידה ארגונית. הטופס נועד לוודא שהעובד עובר בין כל הגורמים המעורבים בקליטתו של עובד ובסיום העסקתו, כגון משאבי אנוש, שכר, אבטחת מידע ולוגיסטיקה, כך שכל אחד מגורמים אלה יעשה את המוטל עליו בנוגע לעובד זה. שם הטופס משקף את העובדה שהטופס מנחה את העובד  ב"טיול" בין המעורבים השונים.


טופס טיולים דיגיטלי, באתר חילן