בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

טווח שכר - wage range

הטווח לגובה השכר בעיסוק מסוים. בעיסוק שהשכר בו נקבע לפי דירוג-דרגה, למתח הדרגות השפעה מכרעת על טווח השכר, ובנוסף לו משפיעות על טווח זה תוספות למיניהן, כגון החזקת רכב.