בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

טבלת שכר - wage scale

טבלה המציגה את גובה השכר בכל דרגה ובכל ותק. הממונה על השכר נוהג לפרסם טבלאות שכר בעקבות חתימה על הסכם קיבוצי המשנה טבלאות אלה ובעת מתן תוספת יוקר.