בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 - Severance Pay Law

חוק זה העניק תוקף חוקי לנוהג המקובל לשלם פיצויי פיטורים לעובד שפוטר, והוא עוסק בתנאים המזכים בפיצויי פיטורים ובכללי חישוב הפיצויים.

לטקסט המלא של חוק פיצויי פיטורים