חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה

חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 - Foreign Workers Law

חוק זה משלב שני היבטים בהעסקתם של עובדים זרים. תחילה עסק החוק רק באיסור העסקתם של עובדים זרים שלא במסלול המוגדר בחוק, וזאת כדי למנוע הגירה של עובדים זרים לישראל. בשנת 2000 נוסף לחוק ההיבט השני: מניעת ניצול של העובדים הזרים על-ידי מעסיקיהם.

לטקסט המלא של חוק עובדים זרים