בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק מס מקביל, תשל"ג-1973 - Parallel Tax Law

חוק הקובע את כללי גביית מס מקביל, אופן חלוקתו והזכויות המוקנות בגינו. על ביצוע החוק הופקד המוסד לביטוח לאומי. החובה לשלם מס מקביל הסתיימה בסוף שנת 1996.
טקסט המלא של חוק מס מקביל