חוק מס מקביל, תשל"ג-1973

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה

חוק מס מקביל, תשל"ג-1973 - Parallel Tax Law

חוק הקובע את כללי גביית מס מקביל, אופן חלוקתו והזכויות המוקנות בגינו. על ביצוע החוק הופקד המוסד לביטוח לאומי. החובה לשלם מס מקביל הסתיימה בסוף שנת 1996.
טקסט המלא של חוק מס מקביל