בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק יסוד: חופש העיסוק - Basic Law: Freedom of Occupation

חוק המעניק לחופש העיסוק מעמד של זכות יסוד חוקתית שאין לפגוע בה: "כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד" (סעיף 3 לחוק).

לטקסט המלא של חוק יסוד: חופש העיסוק