בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957 - Settlement of Labor Disputes Law

החוק מגדיר כלים של תיווך ובוררות ליישובו של סכסוך עבודה קיבוצי, וקובע תקופת צינון בת חמישה-עשר יום מעת מסירת הודעה על שביתה או השבתה לממונה על יחסי עבודה. הסדרים מיוחדים נועדו לסכסוכים במגזר הממשלתי.

לטקסט המלא של חוק יישוב סכסוכי עבודה