בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק האזרחים הוותיקים, תש"ן-1989 -

חוק המעניק הקלות והנחות לאזרחים ותיקים, כלומר אזרחי ישראל שהגיעו לגיל פרישה. הנחה במחיר הנסיעה בתחבורה ציבורית, הנכללת בהנחות שמעניק חוק זה, מאפשרת למעסיק להקטין בהתאם את הוצאות הנסיעה שהוא משלם לעובד הנכלל בקטגוריה זו.

לטקסט המלא של חוק האזרחים הוותיקים