בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, תשמ"ז-1987 - Equal Retirement Age Law

משיקולי שוויון בעבודה מגמיש חוק זה את גיל הפרישה לנשים: עובדת שבהתאם להסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או צו הרחבה (לא חוזה אישי), נקבע לה גיל פרישה נמוך מזה שנקבע לעובד, רשאית לפרוש בכל גיל שבין גיל הפרישה שנקבע לעובדת וגיל הפרישה שנקבע לעובד. עם כניסתו לתוקף של חוק גיל פרישה בטל חוק זה, משום שעקרונותיו מיושמים בחוק החדש.

לטקסט המלא של חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד