בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות -

הסדר קיבוצי הקובע את תנאי העסקתם של עובדי מוסדות הההסתדרות בתחומים הבאים: קבלת עובדים וסדרי העסקתם, תנאי העבודה, משמעת, הפסקת עבודה, דיני ארגון ויישוב חילוקי דעות.