בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חופשת מולדת - home leave

ביקור תקופתי במולדת הניתן לעובד שנשלח לחו"ל בשליחות מעבידו. חופשה זו באה לידי ביטוי בתנאי עבודתם של עובד המועסק בחו"ל ושל עובד זר המועסק בישראל.