בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חובת הייצוג ההוגן - Duty of Fair Representation

ארגון העובדים מייצג את כל העובדים הנכללים ביחידת משא-ומתן, במסגרת המשא-ומתן הקיבוצי לקביעת תנאי עבודתם של עובדים אלה. לעובדים בודדים ולקבוצות עובדים הנכללים ביחידת המשא-ומתן אינטרסים שונים, ולעתים אף מנוגדים. גם לארגון העובדים, כגוף בעל ישות עצמאית, אינטרסים שאינם זהים לאלה של כל חבריו. חובת הייצוג ההוגן, שפותחה על-ידי בית המשפט העליון של ארצות-הברית בשנת 1944, נועדה למנוע קיפוחם של עובדים הנכללים ביחידת המשא-ומתן. על ארגון העובדים לייצג באופן הוגן ובתום לב את כל העובדים המיוצגים, ולהימנע משרירות לב, הפליה, עוינות, קנוניה ושיקולים זרים בכל הפעילויות הקשורות בייצוג עובדים. חובה זו חלה על ארגון העובדים בעת המשא-ומתן לכריתתו של הסכם קיבוצי, ובעת מימושו של הסכם זה, למשל בעת הפעלה של הליך ליישוב חילוקי דעות.