בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

זיכוי - tax credit

סכום שמופחת, בסוף חישוב מס הכנסה, מהמס שחושב קודם לכן. הזיכוי נועד להתחשב ביכולת לשלם את המס, כפי שהיא מושפעת, למשל, ממצבו המשפחתי של העובד, וכן נועד הזיכוי לעודד פעולות מסוימות, כגון עידוד החיסכון.

למרבית הזיכויים קבועה תקרה, כלומר סכום מרבי לכל זיכוי.

זיכויים עיקריים: