בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

זחילת שכר - wage drift

עליית שכר שנגרמת לא כתוצאה ממשא-ומתן שבו הוסכם על עלייה זו, אלא בעקבות פעולתם של מנגנונים אוטומטיים שנקבעו בעבר, כגון תוספת ותק או תוספת יוקר.