בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ועדת זוסמן - Zussman Committee

בכינוי זה נתכנו שתי ועדות, בראשן עמד פרופ' צבי זוסמן:

  • ועדה לבחינת הסדר תוספת היוקר.
  • הוועדה לבחינת מערכת השכר בשירות הציבורי הוקמה בסוף שנת 1985 והגישה את המלצותיה בתחילת 1989. המלצות הוועדה, שלא הגיעו לכלל יישום, כללו:
    • יצירת מבנה אחיד ופשוט לשכר;
    • התגמול הניתן לעובד יותאם לתפוקתו;
    • קביעת השכר במגזר הממשלתי תיעשה תוך התחשבות במגזרים אחרים של המשק.