בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ועדת בן-בסט - Ben-Bassat Committee

ועדה לרפורמה במסים שבראשה עמד מנכ"ל משרד האוצר, פרופ' אבי בן-בסט. הוועדה הגישה את המלצותיה בשנת 2000, ועיקרן הגברת מיסוי ההון והקטנת מיסוי העבודה. בעקבות התנגדותה של ההסתדרות החדשה הסכים שר האוצר שלא לממש רבות מהמלצות הוועדה.