בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

התייעלות - streamlining

"העשות יעיל יותר: התייעלות תהליכי היצור", זה הפשט, כפי שהוא מופיע ב"מילון החדש". המילון "רב-מילים" מפרט יותר: "פעולות ארגון מחדש שבאמצעותן מפעל, חברה עסקית וכד' הופכים את עצמם ליעילים יותר ומצמצמים את הבזבוז". במסגרת יחסי העבודה יש למושג זה עוד שתי משמעויות מיוחדות:

  1. לשון נקיה המשמשת לעתים כתחליף למושג פיטורי צמצום.
  2. הסכמה של ארגון העובדים להגמשה של תנאי העבודה או לשינויים ארגוניים, שבעקבותיה משולמת לעובדים תוספת התייעלות.