בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

השתלמות - continuing education

יציאתו של העובד ללימודים, המתבצעים ברציפות (במשך שבוע, חודש וכו') או בהפסקות (למשל יום בשבוע). השתלמות שנועדה לשמור על הידע המקצועי של העובד נחשבת כהוצאה מוכרת למעביד ואינה נחשבת כהכנסה לעובד. השתלמות עשויה לזכות את העובד בגמול השתלמות ולהוות בסיס לקידומו המקצועי.

קרן השתלמות נועדה במקורה לממן השתלמות ארוכה של העובד, אך במשך הזמן השתנה יעודה, והיא משמשת כחיסכון רגיל של העובד.

איגודים מקצועיים אחדים מנהלים קרנות המארגנות ימי עיון והשתלמויות קצרות לחברי האיגוד.

פרטים על קרן ידע הנדסי-אקדמאי נמצאים באתר הסתדרות המהנדסים.