בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

העשרת העיסוק - job enrichment

דרך להגברת העניין של העובד בעבודתו, לשם השגת תפוקה גבוהה יותר, מניעת עזיבה של עובדים ועוד. פעולה זו מגוונת את עבודתו של העובד ומהוה תגמול פנימי. לדרך זו שני מסלולים:

  • העשרת עיסוק אופקית (הרחבת העיסוק) (horizontal job enlargement): הגדלת מספר סוגי המשימות הנכללים במשרה מסוימת. פעולה זו מגוונת את העיסוק ועושה אותה בעל משמעות רבה יותר. גישה זו עומדת בניגוד לגישת קו היצור, שבו כל עובד מבצע משימה מצומצמת אחת.
  • העשרת עיסוק אנכית (vertical job enrichment): הגדלת האוטונומיה של העובד ומידת האחריות המוטלת עליו במסגרת המשרה שבה הוא מועסק.

תאוריית שני הגורמים רואה בהעשרת העיסוק גורם עיקרי להנעת העובד.