בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הסתדרות העובדים הלאומית בישראל - National Federation of Labor in Israel

ארגון עובדים שנוסד בשנת 1934 על-ידי ההסתדרות הציונית הרוויזיוניסטית. הסתדרות העובדים הלאומית מעניקה לחבריה ייעוץ בנושאי שכר ותנאי עבודה ושירותים נוספים, ופעילה גם במערכת יחסי העבודה הקיבוציים. בחודש יולי 2001 חגגה הסתדרות העובדים הלאומית, כנראה לראשונה בתולדותיה, את חתימתה על הסכם קיבוצי כללי (לענף עובדי כוח אדם).

החברות בהסתדרות העובדים הלאומית היא וולונטרית, וכרוכה בתשלום דמי חבר. חברות זו פוטרת את החבר ממס ארגון.

 לאתר הסתדרות העובדים הלאומית בישראל.