בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הסתדרות ארצית - national federation

איגוד מקצועי ארצי הפועל במסגרת ההסתדרות הכללית ובו מספר גדול של תת-ענפים כלכליים. להסתדרות ארצית אוטונומיה גדולה יחסית. בקטגוריה זו נכללים: פועלי המתכת, עובדי החשמל והאלקטרוניקה, האחיות, הפקידים, עובדי המינהל והשירותים.