בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הסדר זמן העבודה - work schedule

הסדר לקביעת שעות העבודה של העובדים, כולל קביעת הגורם שבסמכותו לקבוע את שעות העבודה (המעביד, העובד, הסכם קיבוצי), ומידת הגמישות לשינוי שעות העבודה המוענקת לעובד ולמעביד. על הסדרי זמן העבודה נמנים שעות עבודה קבועות, שעות נוספות, זמן גמיש, שבוע עבודה דחוס ועוד.