בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הנחה ברכישת טובין - discount on merchandise

הנחה שנותן המעביד לעובדיו בעת שהם רוכשים ממוצרי המפעל שבו הם עובדים. יכולתו של המעסיק לתת לעובדיו הנחה ברכישת מוצרים או שירותים אותם מייצר המפעל מותנית, כמובן, באופי פעילותו של המפעל. מידת ההנאה שמפיק כל עובד מהטבה זו תלויה במידת העניין שמגלה העובד במוצרי המפעל שבו הוא עובד, ולעתים מוגבלת ההנחה הכוללת לעובד לתקרה הקבועה בהסכם העבודה (למשל בהתאם למעמדו של העובד או להיקף המשרה שלו). דוגמאות מפורסמות להטבה זו הן טיסות חינם לעובדי חברות התעופה, ולימודים מוזלים לעובדי האוניברסיטאות. שווי ההנחה נחשב להכנסת עבודה החייבת במסים.