בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

המחלקה ליחסי עבודה - labor relations department

מחלקה הפועלת במסגרת משרד העבודה והרווחה, ועוסקת בסכסוכי עבודה (מניעתם, יישובם ואיסוף נתונים אודותיהם), וכן בהדרכה ובהפצת מידע בתחום יחסי העבודה. בראש המחלקה עומד הממונה על יחסי עבודה.