בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הלאמה - nationalization

העברה, באמצעות חקיקה, של פעילות מהמגזר הפרטי למגזר הציבורי. הלאמה נעשתה בעבר באחדות ממדינות אירופה, כהגשמתה של אידיאולוגיה סוציאליסטית, אך אינה מקובלת יותר. בתקופה האחרונה נובעת הלאמה, במקרים הנדירים שבהם היא מתבצעת, מקריסתו הכלכלית של גוף המספק שירות חיוני לציבור. בשנת 1983, בעקבות המפולת במניות הבנקים, הולאמו, למעשה, רבים מהבנקים בישראל, והצעדים להפרטה שלהם טרם הסתיימו.