בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הכנסה חייבת - chargeable income, taxable income

הכנסה שעליה מוטל מס הכנסה. הכנסתו החייבת של העובד (לצורך חישוב מס הכנסה) היא הכנסת עבודה שממנה הופחתו הסכומים הפטורים ממס והניכויים.