בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הטבת מס - tax subsidy, tax benefit

הטבה הניתנת לאוכלוסייה מסוימת בדרך של הקלה מיוחדת במס החל על אוכלוסייה זו. בישראל ניתנות הטבות מס בצורה של זיכוי לתושבי יישובים מסוימים, זיכוי לעובדי משמרות בתעשיה, נקודות זיכוי לעולים חדשים ולחיילים משוחררים ועוד. 

כדי למנוע מצב שבו הממשלה עוקפת את תקציב המדינה ומעבירה כספים לאוכלוסיות שונות באמצעות הטבות מס, קובע חוק יסודות התקציב שבתקציב תיכלל גם "תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים". בכל דיון ברפורמה במס הכנסה עולה לדיון שאלת ביטולן של הטבות מס כדרך להקטנת שיעורי המס החלים על כלל האוכלוסייה.