בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דמי שירות - service charge

תשלום שנכלל לעתים בחשבון שמגישה מסעדה (ונותני שירות דומים) ללקוח. להבדיל מתשר, תשלום זה אינו וולונטרי, והוא משולם לבעל המקום ולא לעובד שמספק את השירות. לעתים מחולקים דמי השירות בין העובדים, ובמקרה זה הם נושאים אופי של שכר עידוד, משום שגובהם תלוי בתפוקה. דמי שירות המחולקים בין העובדים הם בגדר הכנסת עבודה לעובדים אלה, וחייבים במס בהתאם.