בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דמי שביתה - strike pay

בתקופה של שביתה מלאה פטור המעביד מלשלם שכר לשובתים. כדי לאפשר לשובתים להתפרנס, משולמים להם לעתים דמי שביתה מקרן דמי שביתה שמנוהלת על-ידי האיגוד המקצועי