בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דמי חופשה - holiday pay, vacation pay

התשלום המשולם לעובד בתקופה שבה הוא נמצא בחופשה שנתית. דמי החופשה משולמים לעובד על-ידי מעבידו, בצורת תשלום השכר הרגיל גם בימי החופשה, או על-ידי קרן חופשה.