בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דמי חבר בארגון עובדים - workers organization fee

למימון פעולתו של ארגון העובדים משמשים דמי חבר המנוכים משכרם של העובדים החברים בארגון זה. דמי החבר בהסתדרות החדשה הם בשיעור 0.9% מהשכר החייב בדמי ביטוח לאומי, בגבולות תקרה של 17,937 ש"ח (בחודש ינואר 2021). בהסתדרות העובדים הלאומית דמי החבר הם בשיעור 0.95% מהשכר. לארגוני עובדים אחרים כללים משלהם לגובה דמי החבר בהם.