דמי חבר בארגון עובדים

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה

דמי חבר בארגון עובדים - workers organization fee

למימון פעולתו של ארגון העובדים משמשים דמי חבר המנוכים משכרם של העובדים החברים בארגון זה. דמי החבר בהסתדרות החדשה ובהסתדרות העובדים הלאומית הם בשיעור 0.95% מהשכר החייב בדמי ביטוח לאומי, בגבולות תקרה של 14,121.90 ש"ח (בחודש ינואר 2011).