בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטחון תעסוקתי - job security

הסדרים המקנים לעובד את הביטחון שמקום עבודתו לא יישלל ממנו. בהסדרים אלה נכללים סעיפים בהסכם קיבוצי המגבילים את זכותו של המעסיק לפטר עובדים. גם מעסיקים שאצלם הביטחון התעסוקתי אינו מובטח בצורה פורמלית חשים מחויבות לעניין זה, כבסיס ליכולתם לגייס עובדים ולשמור על יחסי עבודה תקינים.