בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח ריפוי שיניים - dental insurance

ביטוח רפואי, המבוצע בנפרד מהביטוח הרפואי הרגיל, ומעניק למבוטח טיפול רפואי בשיניו. סוגי הטיפול הרפואי להם זכאי המבוטח ללא תשלום נוסף נקבעים בהסכם הביטוח. ההסכם המקובל מזכה את המבוטחים בטיפול שיניים משמר (כלומר ללא טיפול מסוג התקנת שיניים תותבות או גשר). הביטוח מבוצע על-ידי חברות המתמחות בכך, הידועות שבהן "דקלה" ו-"שלוח". ההצטרפות לביטוח היא באופן קבוצתי, בהסכם בין ועד העובדים והמעביד ובין חברת הביטוח.

הפרמיה החודשית שמשלם כל עובד תלויה בנפשות המבוטחות (העובד, בן/בת זוג, ילדים) והיא בדרך-כלל פחות מ- 40 ש"ח לנפש. עובד שהצטרף להסדר הביטוח חייב להתמיד בתשלום הפרמיה במשך כל תקופת הביטוח שנקבעה מראש (שלוש שנים, למשל), כל עוד הוא עובד במקום העבודה שבמסגרתו הצטרף להסדר הביטוח. בדרך-כלל משתתף המעביד בתשלום הפרמיה (למשל: חצי פרמיה משולמת על-ידי המעביד וחצי על-ידי העובד). השתתפות המעביד היא הטבה בשווה כסף שהעובד חייב במס הכנסה בגינה.