בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח מנהלים - senior employees insurance

תוכנית ביטוח חיים שהמקור לתשלום הפרמיות עבורה הוא הניכוי מהעובד לתגמולים, הפרשת המעביד לתגמולים והפרשת המעביד לפיצויי פיטורים. הפרמיה הראשונית לרכישת ביטוח חיים זה נקבעת לפי שכרו של העובד, בהתאם לאחוזים המקובלים לביטוח פנסיוני. לאחר מכן מוצמדת הפרמיה למדד או לגובה השכר. תנאי הפדיון של פוליסות ביטוח מנהלים עדיפים על פני תנאי הפדיון של פוליסות רגילות לביטוח חיים. 

לחיזוק הביטחון הסוציאלי שמעניקה הפוליסה, נכלל בה פעמים רבות גם ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

למיצוי הקלות המס החלות על הפרשת המעביד לקופת גמל, כוללות פוליסות ביטוח מנהלים "נספח גמלה" ו-"נספח הוני".