בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח חיים קבוצתי - group life insurance

פוליסת ביטוח חיים שבמסגרתה מבוטחים עובדי המפעל כקבוצה. ביטוח זה נועד להשלים את הביטחון הסוציאלי המושג באמצעות קופת גמל לשכירים. ביטוח חיים זה הוא ביטוח ריסק, כלומר אינו כולל כל מרכיב של חיסכון. סכום הביטוח משולם רק במקרה מוות, ולעתים כולל הביטוח גם מקרה של נכות מלאה או חלקית. ביטוח זה נחוץ במיוחד כאשר קופת הגמל הנהוגה במפעל היא קופת גמל לתגמולים, שבה כמעט ואין כל הגנה מפני מקרי אובדן יכולת עבודה, אך ביטוח החיים הקבוצתי נהוג גם בארגונים שבהם נהוגה קרן פנסיה, למתן מענה מקיף יותר למקרי אובדן יכולת עבודה. 

להבדיל מביטוח חיים רגיל, שבו שיעור הפרמיה נקבע אישית לכל מבוטח (בעיקר על-פי גילו), בביטוח חיים קבוצתי שיעור הפרמיה אחיד לכל חברי קבוצת העובדים המבוטחת, והוא נמוך יחסית לשיעור הפרמיה בביטוח חיים רגיל. גובה הפרמיה תלוי בגובהו של סכום הביטוח, לפי שתי הווריאציות הבאות:

  • סכום ביטוח אחיד לכל העובדים, ובהתאם לכך גם פרמיה אחידה;
  • סכום ביטוח יחסי לגובה משכורתו של העובד, ובהתאם לכך פרמיה שגובהה יחסי לגובה סכום הביטוח.

ביטוח החיים הקבוצתי מאורגן על-ידי המעסיק או על-ידי ועד העובדים, ומלווה לעתים בהשתתפות המעסיק במימון תשלום הפרמיה.