בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד - workers' rights in bankruptcy insurance

ענף ביטוח של המוסד לביטוח-לאומי שנועד להבטיח את זכויות העובד במקרה שמעבידו הגיע לפשיטת רגל או במקרה שניתן צו לפירוק התאגיד שבו הוא עובד. עובד כזה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח-לאומי גמלה בגין חוב בשכר עבודה ופיצויי פיטורים שמעבידו נותר חייב לו. הגובה המרבי של הגמלה הוא פי עשרה מהשכר הממוצע במשק.

אם קיים חוב של המעביד לקופת גמל שבה מבוטח העובד, זכאית גם קופת-הגמל לתבוע גמלה מהמוסד לביטוח-לאומי, עד למקסימום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק.

עובד שמעבידו חייב לו סכום העולה על הגמלה המשתלמת לו על-ידי המוסד לביטוח-לאומי, יכול לתבוע את ההפרש ישירות ממעבידו באמצעות המפרק.