בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ארגון עובדים יציג - representative organization

בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים

  • לעניין הסכם קיבוצי כללי: ארגון העובדים שעמו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם הקיבוצי.
  • לעניין הסכם קיבוצי מיוחד: ארגון העובדים שעמו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם הקיבוצי, ובתנאי שחברים בו לפחות שליש מהעובדים שעליהם יחול ההסכם. 

הארגון היציג מייצג, לצורך חתימה על הסכם קיבוצי, את כל העובדים הנכללים ביחידת המשא-ומתן, גם אלה שאינם חברים בארגון עובדים זה. במרבית ההסכמים הקיבוציים ארגון העובדים היציג הוא ההסתדרות הכללית. 

הדומיננטיות של ההסתדרות הכללית במערכת יחסי העבודה בישראל גרמה לכך שבדרך כלל אין ויכוח בשאלה מיהו ארגון העובדים היציג. גם בהסכמים שעליהם חתום ארגון עובדים אחר, כגון ההסתדרות הרפואית או אגודת העתונאים, אין ספק ביציגותו של הארגון המתאים באותה יחידת משא-ומתן. הירידה במספר החברים בהסתדרות הכללית בעשור האחרון ונסיונה של הסתדרות העובדים הלאומית להפוך לגורם בעל משקל במערכת יחסי העבודה עלול ליצור מצבים שבהם יידרש מפקד של העובדים ביחידת המשא-ומתן כדי לקבוע מיהו ארגון העובדים היציג.