בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אינפלציה - inflation

ירידה בכוח הקנייה של הכסף כתוצאה מעליית המחירים. למדידת האינפלציה משמש מדד המחירים לצרכן. בתקופת האימפריה הרומית יחס הקיסר דיוקלטיאנוס את האינפלציה לתאוות הבצע של נתיניו, ובניסיון לעצור את האינפלציה באמצעות חקיקה, קבע עונש מוות למפקיעי מחירים. 

אינפלציה פוגעת, כמובן, בערכו של השכר. כפיצוי חלקי על נזק זה משולמת לשכירים תוספת יוקר, צעד המלווה בחשש להיווצרות ספירלת שכר-מחירים

קשר בין רמת האינפלציה ורמת האבטלה מוצג באמצעות עקום פיליפס

Inflation, by David Ranson, in The Concise Encyclopedia of Economics.