בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

איחור - lateness, late arrival, tardiness

התייצבות במקום העבודה בשעה מאוחרת מזו שנקבעה בהסדר זמן העבודה. בזמן עבודה קבוע ישנה שעה אחת מסוימת שבה על העובד להגיע למקום העבודה, והגעה בשעה מאוחרת יותר נחשבת לאיחור. לעתים נקבעת תקופת חסד קצרה (כעשר דקות), כך שאם האיחור אינו חורג מתקופה זו הוא לא ינוכה משכר העובד. 

בזמן עבודה גמיש עומד לרשות העובד טווח שעות שבו הוא רשאי להגיע לעבודה, וגם במקרה זה הגעה מעבר לטווח זה נחשבת לאיחור. 

איחורים חוזרים ונשנים של העובד נחשבים לעבירת משמעת. כלי שונה למניעת איחורים הוא תשלום מענק אי-היעדרות.