בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אחוז משרה - appointment percentage

לעובד שבאופן קבוע עובד פחות ממכסת העבודה למשרה מלאה מוגדר אחוז משרה קטן מ-100%, שפירושו עבודה במשרה חלקית. למצב זה שתי וריאציות בסיסיות:

  • העובד עובד מדי יום מספר שעות קטן מהמכסה הרגילה.
    דוגמה: לעובד העובד 6 שעות ביום במפעל שבו נהוג לעבוד 9 שעות ביום, אחוז המשרה הוא 66.67%.
  • העובד עובד בכל יום את מכסת השעות הרגילה, אך ישנם ימים שבהם אינו עובד כלל.
    דוגמה: לעובד העובד 4 ימים בשבוע במפעל שבו נהוג לעבוד 5 ימים בשבוע, אחוז המשרה הוא 80%.

דרך המלך ביחסי העבודה היא עבודה במשרה מלאה. עבודה במשרה חלקית נוצרת ביוזמת המעביד, כאשר אינו זקוק, במשרה מסוימת, לעבודה במשרה מלאה, או ביוזמת העובד, שעקב פעילות אחרת שלו, כגון לימודים, אינו יכול לעבוד במשרה מלאה.