בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אזיקים מוזהבים - golden handcuffs

רכיבי שכר שמטרתם לקשור את העובדים, ובפרט עובדי ליבה, למקום העבודה. אופציות, שהעובד נדרש לעבוד עד למועד מימושן, הן הדוגמה המובהקת לרכיב זה. הטבות נוספות הניתנות לעובד בתנאי שיתחייב לתקופת עבודה מסוימת הן, למשל, יציאה להשתלמות ממושכת במימון המעסיק בתנאי שהעובד ימשיך לעבוד במפעל שנים אחדות לאחר תום ההשתלמות, או הלוואה לטווח ארוך שנותן המעביד לעובד (בפרט כאשר זו הלוואה עומדת). שכר גבוה במיוחד יחסית לשכר המקובל בשוק העבודה הוא סוג נוסף של אזיקים מוזהבים.