בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תשלום העברה - transfer payment

1. תשלומי קצבאות של המוסד לביטוח-לאומי, כגון הבטחת הכנסה, קצבת ילדים וקצבת זיקנה, באמצעותם מעבירה הממשלה כספים לאוכלוסייה, לשם רווחת התושבים ולצמצום הפערים.

2. כסף שמועבר לעובד במסגרת חישוב השכר, אך אינו נחשב כלל כמשכורת (מבחינת מיסוי ומכל בחינה אחרת), למשל החזרת הוצאות נסיעה בתפקיד. תשלומים מסוג זה נדירים יחסית, ויש שמעדיפים לבצעם באמצעות מערכת הנהלת החשבונות של הארגון במקום באמצעות מערכת השכר שלו.