בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תשכורת - compensation

מונח, לא נפוץ, המשמש לציון כלל התגמולים החומריים הניתנים לעובד ממעבידו במסגרת יחסי עובד-מעביד המתקיימים ביניהם, כלומר כלל רכיבי השכר הניתנים לעובד.