בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תרומה - donation

תרומות שתרם העובד במשך השנה למוסדות מאושרים לעניין זה (מאות מוסדות, החל ב-"אגודת הטניס בישראל" וכלה ב-"תלמוד תורה מחזיקי הדת"), מעניקות לעובד זיכוי בגובה של 35% מסכום התרומות, בתנאי שסה"כ התרומות גבוה מרצפה שנתית (300 ש"ח בשנת 2009). סכום התרומות המרבי בגינו ניתן זיכוי הוא 30% מההכנסה החייבת השנתית, אך לא יותר מהתקרה השנתית (7,500,000 ש"ח בשנת 2009). זיכוי זה מעודד את העובד לתרום, ובכך מהווה תמריץ מס עקיף למוסד שקיבל את התרומה.