בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תרבות ארגונית - corporate culture

ההנחות והציפיות של העובדים בארגון, כפי שהן נובעות מההיסטוריה של הארגון, המנהגים והערכים המקובלים בו וסגנון הניהול שלו. התרבות הארגונית מעצבת את אופן פעולתם של עובדי הארגון ואת היחסים ביניהם, והיא ההופכת אותם מאוסף של פרטים לארגון הפועל באופן מלוכד להגשמת חזונו ומטרותיו.

לכל ארגון תרבות ארגונית משלו, המייחדת אותו מארגונים אחרים. ניתן לזהות את השפעתה של תרבות זו הן בתוצרים של הארגון והן בפעילות הפנימית שלו. תודעת איכות גבוהה, למשל, תתבטא באיכות המוצרים שמייצר הארגון, וגם בתהליכי העבודה, כגון הפעלתם של חוגי איכות.