בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תקשי"ר -

תקנון שירות המדינה, שבו מרוכזים תנאי העסקתם של העובדים בשירות המדינה. בתקשי"ר רכיבים מסוגים שונים:

התקשי"ר פורסם לראשונה בשנת 1953, והוא מתעדכן בהתמדה.

בנוסף לחלותו על עובדי המדינה, אומץ התקשי"ר על-ידי גופים רבים במגזר הציבורי: רשויות מקומיות, עמותות ועוד.

לאתר של התקשי"ר.