בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תקנות של קרן פנסיה -

זכויותיו וחובותיו של החבר בקרן פנסיה אינן נקבעות בחוזה אישי בין החבר לקרן, אלא בתקנות של הקרן. התקנות נקבעות על-ידי הנהלת הקרן, ובסמכותה לשנותן. החברות לביטוח חיים מציגות תכונה זו של קרן הפנסיה כמגרעת בולטת שלה בהשוואה לביטוח חיים.