בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תקן - standard

1. כלל המשרותהמוגדרות במפעל כולו ובכל אחת מהיחידות הארגוניות המרכיבות אותו. כל שורה בתקן מתארת את העיסוק הנכלל בתקן זה, את מספר המשרות (למשל: חמישה פקידי קהל) ואת מתח הדרגות של משרות אלה. אישור תקן חדש פירושו הכרה בנחיצות התקן והקצאת תקציב לתשלום השכר לעובדים שיאיישו תקן זה.
רוב המשרות שבתקן מאוישות, אולם לעתים נוצרות משרות לא מאוישות לזמן קצר, למשל עקב יציאת עובד לחופשת לידה או לחופשה ללא תשלום. כן ייתכן איוש כפול של משרה, למשל בתקופת חפיפה הנדרשת בעת החלפת עובד המאייש את המשרה.
כאשר מתפנה תקן קיים וכאשר מוגדר תקן חדש ניתן לאייש את התקן הפנוי בדרכים אחדות:

  • העברת עובד לתקן הפנוי;
  • מכרז פנימי;
  • פנייה לשירות התעסוקה;
  • מכרז פומבי.

התקן נקבע על-ידי המעביד, לעתים תוך משא-ומתן עם ועד העובדים. לעובדים עניין להשפיע על התקן מבחינות אחדות:

  • הגדלת התקן פירושה הקטנת עומס העבודה על העובדים באותה יחידה ארגונית.
  • העלאת מתח הדרגות למשרות שבתקן פותחת אפשרות לקידום בדרגה למאיישים משרות אלה.

בשירות המדינה מנוהל התקן על-ידי נציבות שירות המדינה.
ראה גם עובד תקני, עובד חוץ תקני.

2. במסגרת שכר עידוד: נורמה.