בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תקופת ניסיון - probationary period

תקופת העבודה הראשונה של העובד, שבה נבחנת התאמתו של העובד לתפקידו. משך תקופת הניסיון משתנה מהסכם להסכם, ותלוי גם בתפקידו של העובד. אורכה המקובל של תקופת הניסיון הוא מחצי שנה עד שנתיים. עובד בניסיון שסיים בהצלחה את תקופת הניסיון הופך לעובד קבוע. במהלך תקופת הניסיון ניתן לפטר את העובד ללא המגבלות המאפיינות פיטורי עובד קבוע. לעתים מפוטר העובד זמן קצר לפני תום תקופת הניסיון, רק עקב רצון המעביד להימנע ממתן קביעות.